IndexMag Podcast

Startup Corvest - ako ovplyvniť posturu človeka pomocou smart trička

December 22, 2020 IndexMag Season 1 Episode 1
Startup Corvest - ako ovplyvniť posturu človeka pomocou smart trička
IndexMag Podcast
More Info
IndexMag Podcast
Startup Corvest - ako ovplyvniť posturu človeka pomocou smart trička
Dec 22, 2020 Season 1 Episode 1
IndexMag

Vypočujte si rozhovor s Jakubom Liptákom zo startupu Corvest, ktorý  sa zaoberá korekciou postury - nesprávneho držania tela človeka. Ide o aktívne ovplyvnenie postury pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálnu posturu a na jej základe vyhodnocuje mobilná aplikácia jej zmenu. 
Rozhovor vznikol v spolupráci s UVP Technicom a InnovLab Košice. 

UVP Technicom
Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Show Notes

Vypočujte si rozhovor s Jakubom Liptákom zo startupu Corvest, ktorý  sa zaoberá korekciou postury - nesprávneho držania tela človeka. Ide o aktívne ovplyvnenie postury pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálnu posturu a na jej základe vyhodnocuje mobilná aplikácia jej zmenu. 
Rozhovor vznikol v spolupráci s UVP Technicom a InnovLab Košice. 

UVP Technicom
Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.